موسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

موقعیت مکانی مناسب

موقعیت مناسب نسبت به استان های همجوار خصوصا تهران و البرز و همچنین امکان ارتباط با واحد های خودروسازی ایران خودرو و سایر واحدهای صنعتی مرتبط...

ایاب و ذهاب سریع پرسنل

مناسب ترین حالت جهت ایاب و ذهاب بنا به سهولت دسترسی قشر کارگری در شهرستان قدس

دسترسی مناسب

دسترسی به جاده های بین استان و بزرگراه های مواصلاتی در سریع ترین زمان ممکن ( بزرگراه مخصوص, جاده فتح, بزرگراه آزادگان, بزرگراه حکیم )

آمار شهرک

0 +
پرسنل شاغل

پرسنل شاغل دراین شهرک عمدتا از ساکنین شهرستان قدس و قسمتی نیزاز شهرهای اطراف می باشند که به دلیل همجواری بااین شهرک کمترین هزینه ایاب و ذهاب را دارند.

0
واحدهای تجاری

باتوجه به وجود تعداد محدودی واحدهای تجاری درخیابان های اصلی و فرعی که عمدتا فروشگاه های مواد غذایی و دفاتر املاک و عرضه کننده ملزومات صنعتی می باشند.

0
واحدهای خدماتی

واحدهای خدماتی مستقر درشهرک عمدتا درشمال شهرک ودر مجموعه هایی به نام قدس ١ و قدس ٢ مستقر می باشند.

0 +
واحد های صنعتی
واحدهای صنعتی که عمدتا بصورت تولیدات تاثیر گذار در صنعت خودرو، الکترونیک، لوازم خانگی و لیزر می باشد.
0
وسعت شهرک (‌هکتار)

بنابرپروانه صادره وسعت شهرک درفاز اول ١١٩ هکتارمی باشد.

آخرین اخبار

ورود کاربران